Nieuws

Gemeentelijke vragenlijst

UW MENING, ONZE ZORG

CD&V Zwevegem wil graag de mening van iedere inwoner kennen.  Wat leeft er in uw dorp, in uw buurt, in uw straat, in uw gezin? Waar ziet u verbeterpunten voor het beleid? Wat is uw kijk op de toekomst van onze gemeente? Hebt u een goed idee, een interessante visie?  Vertel ons wat u bezig houdt, wij vernemen het graag.

CD&V Zwevegem wil voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een gedragen verkiezingsprogramma 2019 – 2024 schrijven. Wij nemen daartoe verschillende initiatieven. Onze raadsleden staan midden de mensen en nemen uiteraard hun bekommernissen mee. In het najaar 2017 hebben wij gepraat met – en vooral geluisterd naar – de bestuursleden van de talrijke verenigingen in onze gemeente. En via deze vragenlijst willen wij nu ook graag ùw mening kennen. Het invullen van deze vragenlijst duurt slechts 10 minuten. Alvast bedankt voor uw tijd en medewerking!