Kandidaten

DEGEZELLE Isabelle

: 3
: Docent, stage- en bachelorproefcoördinator bij VIVES
: 27-07-1983 in Kortrijk
: Gehuwd met Geert Coussement (landbouwmechanieker). Trotse mama van Thibeau (8 jaar) en Xander (3 jaar)
: Een handje toesteken op de boerderij van mijn ouders. Politiek, het huishouden en vele engagementen in het verenigingsleven, oudercomité, enz...

Verbondenheid onder de inwoners zorgt ervoor dat ze zich thuis voelen. … en daar doen we het voor!

Isabelle is een gedreven jonge mama van 2 schatten van kinderen Thibeau en Xander. De liefde voor de boerenstiel kreeg Isabelle met de paplepel mee vandaar dat ze de landbouw een zeer warm hart toedraagt. De dingen die ze doet, doet ze met passie en inzet. Ze staat met de voeten op de grond en wil met een kritische kijk op het politiek leven in Zwevegem de gemeente vooruit duwen naar een nog beter bestuur.

Isabelle is geboren en getogen in Zwevegem – Moen en is doorheen de jaren steeds verankerd geweest in het verenigingsleven. Tijdens haar jeugd was ze lid van KLJ Zwevegem en KLJ Heestert waar ze ook haar man Geert Coussement leerde kennen. Op heden is ze een actief lid van het oudercomité van de Vrije Basisschool te Moen. Ze is ook een gedreven medewerkster van de Moense Gordel, de Hoevefeesten in Heestert en de Moense kinderfeeste. 

Isabelle startte haar loopbaan als belangenverdediger van de vereniging voor varkenshouders waarna ze in het landbouwonderwijs bij VIVES te Roeselare terecht kwam. Naast docent van een aantal echte landbouwvakken zoals landbouwmanagement, veevoederformulatie en varkensteelt is ze ook stage en bachelorproefcoördinator voor de volledige opleiding agro- en biotechnologie. Als afstudeerrichtingscoördinator probeer ze de richting landbouw van de bachelor opleiding in goede banen te leiden. De vernieuwende uitdaging kan Isabelle vinden in het praktijkgerichte landbouwonderzoek als onderzoeker aan het expertisecentrum van VIVES Roeselare. Isabelle heeft dus een gevarieerde drukke loopbaan die ze combineert met een gezin en de politiek. Isabelle is begaan met haar medemensen en vindt het een hoofdtaak van de gemeente om aandacht te besteden aan het welzijn van haar inwoners.

Isabelle startte op 23-jarige leeftijd met politiek en kon sindsdien 6-jaar meebesturen in het schepencollege, de laatste 6 jaar zat ze in de gemeenteraad en is ze voorzitter van CD&V Zwevegem. Ook hier toont Isabelle haar gedreven inzet en verantwoordelijkheidszin. Doorheen de jaren vergaarde ze heel wat kennis en raakte ze vertrouwd met het reilen en zeilen binnen het lokale beleid. Ook als mens ontplooide ze zich verder tot een persoon met inzet en gedrevenheid, die een oprechte taal spreekt en met een realistische blik het bestuur onder de loep neemt. Die rol wenst ze graag verder op te nemen en verder te ontwikkelen.

Isabelle gaat voor een verbeterd Zwevegem met heroplevende dorpskernen en een functionelere, socialere en veiligere publieke ruimte, aangepast naar de hedendaagse noden van haar inwoners.

Als geëngageerde Moense vind ik de leefbaarheid van onze dorpen heel belangrijk. Bloeiende verenigingen, vlotte voor- en naschoolse kinderopvang, vakantiewerking en een goed draaiende echt participatieplatform van bewoners dragen hier in niet geringe mate toe bij. Samen gaan we voor een Zwevegem waar het goed is om te LEVEN, te WONEN en te WERKEN: DAAR GAAN WE VOOR!!!