Kandidaten

DEMEULENAERE Barbara

: 14
: Opvoedster
: 02-12-1974 in Zwevegem
: Alleenstaand
: Fotografie

Na vele jaren elke zomer paraat te zijn bij Kazou (jeugddienst van de Christelijke mutualiteiten) als moni, vakantieverantwoordelijke en instructor op onze basiscursussen en de nationale cursussen ben ik nu actief binnen Kazou als lid van de kookploeg en als verantwoordelijke voor de werkgroep kookploegen binnen Zuid West-Vlaanderen.

Als opvoedster op De Hoge Kouter neem ik jaarlijks deel aan de Special Olympics met een grote delegatie vanuit onze voorziening.

Mijn ouders, Hubert en Francine Dewilde zijn beiden nog steeds geëngageerd in diverse organisaties,  je zou kunnen zeggen dat sociaal engagement me met de lepel is ingegeven. Wat ik van hen leerde is dat het niet zozeer gaat om er bij te zijn, maar dat engagement niet vrijblijvend is en vooral dat het niet zozeer om jezelf gaat. Het is echter een rijkdom voor jezelf als je iets voor de gemeenschap kunt doen, iets kunt betekenen. Ik ervaarde dit reeds in de vkaj/kaj  destijds, ik ervaar dat des te meer in mijn professionele opdracht als opvoeder bij jongeren met een beperking en bij hun ouders.

Voor vele problemen is een politieke benadering de enige weg om tot resultaat te komen. Het gemeentelijk niveau is het platform bij uitstek om hieraan te werken, dicht bij de mensen. Ik weet dat de thema’s zorg en welzijn niet altijd als prioriteit op de agenda staan, maar als wij kiezen voor “de weg vooruit” moet dit ook met IEDEREEN zijn, ook met zij die het in de maatschappij zo al moeilijk hebben. Met en voor hen wil ik deze weg  opgaan.