Programma

Voorwoord

Beste Zwevegemnaar

Fijn dat u interesse hebt in ons verkiezingsprogramma.

Doorheen ons oppositiewerk de voorbije 6 jaar volgde CD&V een oranje draad van waarden die wij voorop stellen: levenskwaliteit, verbondenheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. Diezelfde oranje toets blijven wij doorheen ons verkiezingsprogramma in de Weg Vooruit aanhouden. In een eerste luik lichten wij deze waarden kort toe.

Vervolgens nemen wij u mee in drie thema’s Ons warm Zwevegem (zorg en genieten), Ons dynamisch Zwevegem (leven, leren, wonen en werken) en Ons leefbaar Zwevegem (mobiliteit, veiligheid, milieu) die de kern van onze campagne vormen. Ook hier zal u de oranje toets steeds terugvinden.

Verbondenheid, één van onze waarden, heb je pas als je elkaar ook kent én elkaar ook durft te erkennen. Zo hadden wij in voorbereiding tot dit verkiezingsprogramma ontmoetingen met vele verenigingen, buurten en organisaties. Ook uw mening was van tel, bedankt om zo massaal mee te werken aan onze CD&V-enquête in het voorjaar. Uiteraard leverden ook onze kandidaten, raadsleden en bestuursleden, die midden de mensen staan, een belangrijke bijdrage bij het tot stand komen van dit programma.

Die Weg Vooruit start voor CD&V hier in Zwevegem, bij u in de buurt.
Voor u staat eencompetent en gedreven kandidatenteam klaar, elk van hen onderschrijft deze visie en wil vanuit zijn/haar eigen leefwereld aan de slag omdeze programmapunten voor u uit te werken.

Dit programma is een begin, de laatste letter van de toekomst is nooit geschreven….
Uiteraard staat Zwevegem niet alleen in de wereld: samenwerken met de regio waar kan, zonder onze eigenheid op te geven, is onze leidraad. CD&V kiest resoluut voor goed partnerschap met de provincie, getuige de vele succesvolle projecten als het Guldensporenpad met fietstunnel, het stationsplein Sint-Denijs, de bufferbekkens en Transfo.

Met uw steun kunnen én willen wij werken aan een warm, bruisend en leefbaar Zwevegem en nemen wij samen de Weg Vooruit.
CD&V heeft de ambitie om, dank zij uw stem, opnieuw mee te besturen.  Het kunnen realiseren van dit programma zal de toetssteen zijn om met andere partijen mogelijks een coalitie te vormen.

Mogen wij op uw vertrouwen rekenen?

Eliane Spincemaille; Lijsttrekker – kandidaat-burgemeester
Isabelle Degezelle; Voorzitter CD&V Zwevegem
Vic Ravelingeen; Secretaris CD&V Zwevegem
Alle 27 enthousiaste kandidaten voor CD&V Zwevegem